Anasayfa

 

Ürünün Genel Özellikleri

·        Güçlü Flok yapısına sahiptir.

·        Hızlı Flok oluşumu sağlar.

·        Düşük hamsu sıcaklıklarında kolayca reaksiyona girer.

·        Çözelti hazırlamadan direkt dozlanır.

·        Diğer inorganik koagülantlara göre düşük kimyasal çamur oluşumu sağlar.

·        Yüksek KOI giderimi sağlar.

·        Yüksek ağır metal giderimi sağlar.

·        Yüksek bulanıklık giderimi sağlar.

·        Dozlandığı suda bakiye alüminyum (Al+3) bırakmaz.

·        Diğer koagülantlara göre düşük dozlarda kullanılır.

·        Çamur susuzlaştırmada kullanılır.

·        Deodorantlarda antiperspirant ajanı olarak kullanılır.

·        Ürünün Teknik Özellikleri

·        Görünüm: Berrak Sıvı

·        Aktif Madde: %23,5 Al2O3

·        Yoğunluk: 1,350 ± 0,2 g/cm3

·        pH (%5 Çöz): 3,5-5,5

·        Viskozite: 15 cps