PRS NİTAL SOLÜSYON %3 1000 ml-(Metal Dağlama Solüsyonu)

179,00

Fe. karbon ve alaşımlı çelikler ve dökme demir için en yaygın aşındırıcıdır.

Numuneyi saniyelerden dakikalara kadar daldırınız; 

Mn-Fe. MnNi , Mn- Cu ,Mn-Co alaşımları.

Adet:

Fe. karbon ve alaşımlı çelikler ve dökme demir için en yaygın aşındırıcıdır.

Numuneyi saniyelerden dakikalara kadar daldırınız; 

Mn-Fe. MnNi , Mn- Cu ,Mn-Co alaşımları.